Đề ôn tập trắc nghiệm hóa học

15 phút

Khóa học: Ôn tập trắc nghiệm Hóa học

Trạng thái: Đã kết thúc

Thời gian: 17:37 16/10 - 17:31 31/12

Số câu:

10 câu

Khối lớp:

8,9,10,11,12

Môn học:

Hóa học

Đề được tạo bởi Nguyễn Quốc Duy

Đánh giá: 
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)
- từ 2 đánh giá
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập

ôn tập trắc nghiệm hóa học