Đề kiểm tra sau đào tạo ViettelStudy

20 phút

Số câu:

1 câu

Khối lớp:

chuyenmon

Môn học:

Tin Học

Đề được tạo bởi Nguyễn Thu Phương

Đánh giá:  - từ 0 đánh giá
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập

Đề kiểm tra có 30 câu hỏi, làm trong 20 phút