Thông tin chuyên đề

Khóa học: Ôn tập Hóa học lớp 9

Dẫn xuất của hidrocacbon - Polime (3)
Miễn phí
Dẫn xuất của hidrocacbon - Polime (3)
(0 đánh giá)
32 Bài học 0 lượt học
Dẫn xuất của hidrocacbon- Polime là những hợp chất dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống thường ngày. Dưới sự giảng dạy của cô Hoàng Kim Nhung các em sẽ hiểu rõ tính chất và cách làm bài tập vận dụng về ...
Giáo viên: viettelstudy
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập