Thông tin chuyên đề
Dẫn xuất của hidrocacbon - Polime (3)
Dẫn xuất của hidrocacbon - Polime (3)
(0 đánh giá)
32 Bài học 1 lượt học Hóa học
Dẫn xuất của hidrocacbon- Polime là những hợp chất dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống thường ngày. Dưới sự giảng dạy của cô Hoàng Kim Nhung các em sẽ hiểu rõ tính chất và cách làm bài tập vận dụng về ...
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: viettelstudy
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập