Thông tin chuyên đề

Khóa học: Ôn tập Hóa học lớp 9

Kim loại (3)                        
Miễn phí
Kim loại (3)                        
(0 đánh giá)
28 Bài học 0 lượt học
Kim loại đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của con người. Chuyên đề kim loại sẽ giúp các em hiểu rõ những tính chất chung của kim loại một số kim loại điển hình như Nhôm sắt…và một số hiện ...
Giáo viên: viettelstudy
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập