Thông tin chuyên đề
Kim loại (3)                        
Kim loại (3)                        
(0 đánh giá)
28 Bài học 1 lượt học Hóa học
Kim loại đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của con người. Chuyên đề kim loại sẽ giúp các em hiểu rõ những tính chất chung của kim loại một số kim loại điển hình như Nhôm sắt…và một số hiện ...
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: viettelstudy
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập