Thông tin chuyên đề
Quang học                      
Quang học                      
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)

(0 đánh giá)

36 Bài học 0 lượt học Môn: Vật lý Khối: 9
Quang hình học là phần kiến thức trọng tâm trong chương trình vật lý lớp 9 học kỳ II. Các hiện tượng xảy ra trên đường truyền ánh sáng, sự tạo ảnh và các bài tập quang học sẽ được trình bày cụ thể, ...
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 10:16 23/06 - 13:54 21/06
Giáo viên: viettelstudy
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập