Thông tin chuyên đề
Quang học                      
Quang học                      
(0 đánh giá)
36 Bài học 0 lượt học Vật lý
Quang hình học là phần kiến thức trọng tâm trong chương trình vật lý lớp 9 học kỳ II. Các hiện tượng xảy ra trên đường truyền ánh sáng, sự tạo ảnh và các bài tập quang học sẽ được trình bày cụ thể, ...
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: viettelstudy
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập