Thông tin chuyên đề

Khóa học: Ôn tập Vật lý lớp 9

Quang học                      
Miễn phí
Quang học                      
(0 đánh giá)
36 Bài học 0 lượt học
Quang hình học là phần kiến thức trọng tâm trong chương trình vật lý lớp 9 học kỳ II. Các hiện tượng xảy ra trên đường truyền ánh sáng, sự tạo ảnh và các bài tập quang học sẽ được trình bày cụ thể, ...
Giáo viên: viettelstudy
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập