Thông tin chuyên đề

Khóa học: Ôn tập Vật lý lớp 9

Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
Miễn phí
Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
(0 đánh giá)
12 Bài học 2 lượt học
Định luật bảo toàn năng lượng là một nguyên lý tổng quát cho tất cả các lý thuyết vật lý (cơ học, điện từ học, vật lý hạt nhân,...). Chuyên đề Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng sẽ cho các em một ...
Giáo viên: viettelstudy
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập