Tìm kiếm theo
Lớp
Môn học
Khóa học Xem thêm
Hóa học lớp 12
260.000 đ
Hóa học lớp 12
(1 đánh giá)
8 Chuyên đề 72 lượt học Hóa học
Giáo viên: ViettelStudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Bổ trợ và nâng cao Ngữ văn 7
Miễn phí
Bổ trợ và nâng cao Ngữ văn 7
(1 đánh giá)
4 Chuyên đề 9 lượt học Ngữ văn
Giáo viên: viettelstudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Ôn tập Toán học lớp 7
Miễn phí
Ôn tập Toán học lớp 7
(1 đánh giá)
7 Chuyên đề 15 lượt học Toán học
Giáo viên: viettelstudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Toán nâng cao lớp 3
75.000 đ
Toán nâng cao lớp 3
(2 đánh giá)
12 Chuyên đề 104 lượt học Toán học
Giáo viên: viettelstudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Lớp học: Cách viết công thức hóa học
Miễn phí
Lớp học: Cách viết công thức hóa học
(1 đánh giá)
1 Chuyên đề 22 lượt học Hóa học
Giáo viên: Nguyễn Quốc Duy
Trạng thái: Đang diễn ra
Toán học lớp 11
Miễn phí
Toán học lớp 11
(1 đánh giá)
8 Chuyên đề 20 lượt học Toán học
Giáo viên: viettelstudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Toán nâng cao lớp 7
Miễn phí
Toán nâng cao lớp 7
(1 đánh giá)
6 Chuyên đề 6 lượt học Toán học
Giáo viên: viettelstudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Thử Tài Thông Thái
Miễn phí
Thử Tài Thông Thái
(1 đánh giá)
2 Chuyên đề 45 lượt học
Giáo viên: viettelstudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Chuyên đề Xem thêm
Nhiệt học                       
Miễn phí
Nhiệt học                       
(1 đánh giá)
29 Bài học 1 lượt học
Vật lý - lớp 6
Giáo viên: viettelstudy
Tổ hợp xác suất
Miễn phí
Tổ hợp xác suất
(1 đánh giá)
0 Bài học 0 lượt học
Toán học - lớp 12
Giáo viên: viettelstudy
Thơ                       
Miễn phí
Thơ                       
(1 đánh giá)
17 Bài học 3 lượt học
Ngữ văn - lớp 7
Giáo viên: viettelstudy
Cơ học 7            
Miễn phí
Cơ học 7            
(1 đánh giá)
0 Bài học 3 lượt học
Vật lý - lớp 7
Giáo viên: viettelstudy
Nhị thức Newton
Miễn phí
Nhị thức Newton
(1 đánh giá)
0 Bài học 2 lượt học
Toán học - lớp 11
Giáo viên: viettelstudy
Cơ học                     
Miễn phí
Cơ học                     
(1 đánh giá)
60 Bài học 8 lượt học
Vật lý - lớp 8
Giáo viên: viettelstudy
Số hữu tỉ, số thực. Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
Miễn phí
Số hữu tỉ, số thực. Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ n...
(1 đánh giá)
28 Bài học 7 lượt học
Toán học - lớp 7
Giáo viên: viettelstudy
Unit 4: My Neighbourhood
Miễn phí
Unit 4: My Neighbourhood
(1 đánh giá)
4 Bài học 1 lượt học
Tiếng anh - lớp 6
Giáo viên: viettelstudy
Kỳ thi Xem thêm
Kiểm tra môn Toán lớp 12
Miễn phí
Kiểm tra môn Toán lớp 12
(1 đánh giá)
0 Đề thi 53 lượt thi Toán học
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 19:02, 29/10 - 23:59 - 31/12
Trạng thái: Đang diễn ra
Kỳ thi trải nghiệm mạng xã hội ViettelStudy
Miễn phí
Kỳ thi trải nghiệm mạng xã hội ViettelStudy
(2 đánh giá)
0 Đề thi 15 lượt thi Toán học
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 11:43, 18/09 - 11:43 - 28/12
Trạng thái: Đang diễn ra
Kỳ Thi Học Sinh Giỏi Môn Văn
Miễn phí
Kỳ Thi Học Sinh Giỏi Môn Văn
(0 đánh giá)
0 Đề thi 0 lượt thi Ngữ văn
Thời gian: 11:30, 11/12 - 10:48 - 30/12
Trạng thái: Đang diễn ra
Thi đại học
Miễn phí
Thi đại học
(0 đánh giá)
0 Đề thi 0 lượt thi Công nghệ,Giáo dục công dân,Hóa học,Khác,Lịch sử,Ngữ văn,Sinh học,Thể dục,Tin Học,Tiếng anh,Toán học,Vật lý,Địa lý
Giáo viên: Admin
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:21, 15/12 - 08:21 - 31/12
Trạng thái: Đang diễn ra
Thi THPT Quốc Gia 2015
Miễn phí
Thi THPT Quốc Gia 2015
(0 đánh giá)
0 Đề thi 0 lượt thi Công nghệ,Giáo dục công dân,Hóa học,Khác,Lịch sử,Ngữ văn,Sinh học,Thể dục,Tin Học,Tiếng anh,Toán học,Vật lý,Địa lý
Giáo viên: Admin
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 17:20, 14/12 - 16:20 - 31/12
Trạng thái: Đang diễn ra
Thi vào lớp 10
Miễn phí
Thi vào lớp 10
(0 đánh giá)
0 Đề thi 0 lượt thi Công nghệ,Giáo dục công dân,Hóa học,Khác,Lịch sử,Ngữ văn,Sinh học,Thể dục,Tin Học,Tiếng anh,Toán học,Vật lý,Địa lý
Giáo viên: Admin
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:21, 15/12 - 08:21 - 31/12
Trạng thái: Đang diễn ra
Thi vào lớp 6
Miễn phí
Thi vào lớp 6
(0 đánh giá)
0 Đề thi 0 lượt thi Công nghệ,Giáo dục công dân,Khác,Lịch sử,Mỹ Thuật,Ngữ văn,Sinh học,Thể dục,Tin Học,Tiếng anh,Toán học,Vật lý,Âm nhạc,Địa lý
Giáo viên: Admin
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:22, 15/12 - 08:22 - 31/12
Trạng thái: Đang diễn ra
Đề thi học sinh giỏi
Miễn phí
Đề thi học sinh giỏi
(0 đánh giá)
0 Đề thi 0 lượt thi Công nghệ,Giáo dục công dân,Hóa học,Khác,Lịch sử,Ngữ văn,Sinh học,Thể dục,Tin Học,Tiếng anh,Toán học,Vật lý,Địa lý
Giáo viên: Admin
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:22, 15/12 - 08:22 - 31/12
Trạng thái: Đang diễn ra
Đề thi Xem thêm
Đề thi môn Toán Lớp 4
Miễn phí
Đề thi môn Toán Lớp 4
(1 đánh giá)
10 phút 12 lượt thi Toán học
Giáo viên: ViettelStudy
Đề thi hệ sinh thái giáo dục
Miễn phí
Đề thi hệ sinh thái giáo dục
(1 đánh giá)
5 phút 2 lượt thi Công nghệ
Giáo viên: Giáo viên demo 2
Đề ôn tập trắc nghiệm hóa học
Miễn phí
Đề ôn tập trắc nghiệm hóa học
(2 đánh giá)
15 phút 2 lượt thi Hóa học
Giáo viên: Nguyễn Quốc Duy
Đề kiểm tra môn Toán lớp 12
Miễn phí
Đề kiểm tra môn Toán lớp 12
(1 đánh giá)
10 phút 55 lượt thi Toán học
Giáo viên: ViettelStudy
Đề thi thường Đề thi thường
Miễn phí
Đề thi thường Đề thi thường
(0 đánh giá)
10 phút 0 lượt thi
Giáo viên: Lê Ngọc Sơn
Đề thi hệ sinh thái giáo dục
Miễn phí
Đề thi hệ sinh thái giáo dục
(0 đánh giá)
5 phút 1 lượt thi Công nghệ
Giáo viên: Giáo viên demo 2
Tài liệu
Tài liệu của tôi
Miễn phí
Tài liệu của tôi
(0 đánh giá)
0 lượt đọc
Giáo viên: Giáo viên demo 1
Khóa học: KH 7.12
Tài liệu của tôi
Miễn phí
Tài liệu của tôi
(0 đánh giá)
0 lượt đọc
Giáo viên: Giáo viên demo 1
Khóa học: STG - DEMO KY
Tài liệu của tôi
Miễn phí
Tài liệu của tôi
(0 đánh giá)
5 lượt đọc
Giáo viên: Giáo viên demo 4
Khóa học: Kh test tùy chỉnh
Đơn vị Xem thêm
Phòng GD&ĐT Huyện Con Cuông
Phòng GD&ĐT Huyện Con Cuông - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
Địa chỉ: Huyện Con Cuông, Nghệ An
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Phòng GD&ĐT Huyện Diễn Châu
Phòng GD&ĐT Huyện Diễn Châu - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
Địa chỉ: Nghệ An
Email: pgddienchaunan@edu.viettel.vn
Điện thoại: Chưa cập nhật
Phòng GD&ĐT Huyện Đô Lương
Phòng GD&ĐT Huyện Đô Lương - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
Địa chỉ: Nghệ An
Email: pgddoluongnan@edu.viettel.vn
Điện thoại: Chưa cập nhật
Phòng GD&ĐT Huyện Hưng Nguyên
Phòng GD&ĐT Huyện Hưng Nguyên - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
Địa chỉ: Nghệ An
Email: pgdhungnguyennan@edu.viettel.vn
Điện thoại: Chưa cập nhật
Phòng GD&ĐT Huyện Kỳ Sơn
Phòng GD&ĐT Huyện Kỳ Sơn - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
Địa chỉ: Nghệ An
Email: pgdkysonnan@edu.viettel.vn
Điện thoại: Chưa cập nhật
Phòng GD&ĐT Huyện Nam Đàn
Phòng GD&ĐT Huyện Nam Đàn - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
Địa chỉ: Nghệ An
Email: pgdnamdannan@edu.viettel.vn
Điện thoại: Chưa cập nhật
Phòng GD&ĐT Huyện Nghi Lộc
Phòng GD&ĐT Huyện Nghi Lộc - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
Địa chỉ: Nghệ An
Email: pgdnghilocnan@edu.viettel.vn
Điện thoại: Chưa cập nhật
Phòng GD&ĐT Huyện Nghĩa Đàn
Phòng GD&ĐT Huyện Nghĩa Đàn - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
Địa chỉ: Nghệ An
Email: pgdnghiadannan@edu.viettel.vn
Điện thoại: Chưa cập nhật
Giáo viên Xem thêm
Trường THCS Hưng Đạo
Trường THCS Hưng Đạo
Email: quangninh-thcshungdao@edu.viettel.vn
Trường: Trường THCS Hưng Đạo
Trường THCS Xuân Sơn
Trường THCS Xuân Sơn
Email: quangninh-thcsxuanson@edu.viettel.vn
Trường: Trường THCS Xuân Sơn
Trường THCS Kim Sơn
Trường THCS Kim Sơn
Email: quangninh-thcskimson@edu.viettel.vn
Trường: Trường THCS Kim Sơn
Trường THCS Mạo Khê I
Trường THCS Mạo Khê I
Email: quangninh-thcsmaokhei@edu.viettel.vn
Trường: Trường THCS Mạo Khê I
Trường THCS Mạo Khê II
Trường THCS Mạo Khê II
Email: quangninh-thcsmaokheii@edu.viettel.vn
Trường: Trường THCS Mạo Khê II
Trường THCS Yên Thọ
Trường THCS Yên Thọ
Email: quangninh-thcsyentho@edu.viettel.vn
Trường: Trường THCS Yên Thọ
Trường THCS Yên Đức
Trường THCS Yên Đức
Email: quangninh-thcsyenduc@edu.viettel.vn
Trường: Trường THCS Yên Đức
Trường THCS Hoàng Quế
Trường THCS Hoàng Quế
Email: quangninh-thcshoangque@edu.viettel.vn
Trường: Trường THCS Hoàng Quế
Hỏi đáp Xem thêm
Gửi câu hỏi mới