Tìm kiếm theo
Lớp
Môn học
Khóa học Xem thêm
Khóa học test tải hệ thống 50 acc
Miễn phí
Khóa học test tải hệ thống 50 acc
(1 đánh giá)
2 Chuyên đề 65 lượt học Tin Học
Giáo viên: Đỗ Đại Quân
Trạng thái: Đang diễn ra
Hongntd_Tin học văn phòng cơ bản phần 1
Miễn phí
Hongntd_Tin học văn phòng cơ bản phần 1
(1 đánh giá)
1 Chuyên đề 2 lượt học Tin Học
Giáo viên: Giáo viên demo 2
Trạng thái: Đang diễn ra
Toán nâng cao lớp 7
Miễn phí
Toán nâng cao lớp 7
(1 đánh giá)
6 Chuyên đề 12 lượt học Toán học
Giáo viên: viettelstudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Bổ trợ và nâng cao Ngữ văn 7
Miễn phí
Bổ trợ và nâng cao Ngữ văn 7
(1 đánh giá)
4 Chuyên đề 13 lượt học Ngữ văn
Giáo viên: viettelstudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Vật lý lớp 11
380.000 đ
Vật lý lớp 11
(1 đánh giá)
7 Chuyên đề 27 lượt học Vật lý
Giáo viên: ViettelStudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Hóa học lớp 12
260.000 đ
Hóa học lớp 12
(1 đánh giá)
8 Chuyên đề 74 lượt học Hóa học
Giáo viên: ViettelStudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Toán nâng cao lớp 3
75.000 đ
Toán nâng cao lớp 3
(2 đánh giá)
12 Chuyên đề 122 lượt học Toán học
Giáo viên: viettelstudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Toán học lớp 11
Miễn phí
Toán học lớp 11
(1 đánh giá)
8 Chuyên đề 23 lượt học Toán học
Giáo viên: viettelstudy
Thuộc: ViettelStudy
Trạng thái: Đang diễn ra
Chuyên đề Xem thêm
Nhôm và Crôm
Miễn phí
Nhôm và Crôm
(0 đánh giá)
0 Bài học 0 lượt học
Hóa học - lớp 12
Giáo viên: viettelstudy
Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ
Miễn phí
Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ
(0 đánh giá)
0 Bài học 0 lượt học
Hóa học - lớp 12
Giáo viên: viettelstudy
Đại cương về kim loại
Miễn phí
Đại cương về kim loại
(0 đánh giá)
0 Bài học 0 lượt học
Hóa học - lớp 12
Giáo viên: viettelstudy
Văn xuôi trung đại        
Miễn phí
Văn xuôi trung đại        
(0 đánh giá)
9 Bài học 1 lượt học
Ngữ văn - lớp 9
Giáo viên: viettelstudy
Văn xuôi hiện đại - Truyện hiện đại
Miễn phí
Văn xuôi hiện đại - Truyện hiện đại
(0 đánh giá)
25 Bài học 1 lượt học
Ngữ văn - lớp 9
Giáo viên: viettelstudy
Truyện thơ Nôm           
Miễn phí
Truyện thơ Nôm           
(0 đánh giá)
17 Bài học 1 lượt học
Ngữ văn - lớp 9
Giáo viên: viettelstudy
Tiếng Việt                
Miễn phí
Tiếng Việt                
(0 đánh giá)
40 Bài học 1 lượt học
Ngữ văn - lớp 9
Giáo viên: viettelstudy
Thơ hiện đại            
Miễn phí
Thơ hiện đại            
(0 đánh giá)
41 Bài học 3 lượt học
Ngữ văn - lớp 9
Giáo viên: viettelstudy
Kỳ thi
Kiểm tra môn Toán lớp 12
Miễn phí
Kiểm tra môn Toán lớp 12
(1 đánh giá)
0 Kỳ thi 68 lượt thi Toán học
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 19:02, 29/10 - 23:59 - 31/12
Trạng thái: Đang diễn ra
Hongntd_Thi hết học kỳ I - Tin học
Miễn phí
Hongntd_Thi hết học kỳ I - Tin học
(0 đánh giá)
0 Kỳ thi 0 lượt thi Tin Học
Giáo viên: Trường THPT demo
Đơn vị: Trường THPT demo
Thời gian: 15:16, 07/02 - 14:16 - 28/02
Trạng thái: Đang diễn ra
Test Bình Thuận
Miễn phí
Test Bình Thuận
(0 đánh giá)
0 Kỳ thi 0 lượt thi Toán học
Giáo viên: Giáo viên demo 2
Đơn vị: Giáo viên demo 2
Thời gian: 21:18, 04/01 - 21:14 - 31/07
Trạng thái: Đang diễn ra
Hongntd_Thi hết học kỳ I - Ngữ văn
Miễn phí
Hongntd_Thi hết học kỳ I - Ngữ văn
(0 đánh giá)
0 Kỳ thi 0 lượt thi Ngữ văn
Giáo viên: Trường THPT demo
Đơn vị: Trường THPT demo
Thời gian: 11:28, 08/02 - 10:28 - 28/02
Trạng thái: Đang diễn ra
Đề thi Xem thêm
Đề thi hệ sinh thái giáo dục
Miễn phí
Đề thi hệ sinh thái giáo dục
(1 đánh giá)
5 phút 2 lượt thi Công nghệ
Giáo viên: Giáo viên demo 2
Đề thi môn Toán Lớp 4
Miễn phí
Đề thi môn Toán Lớp 4
(1 đánh giá)
10 phút 12 lượt thi Toán học
Giáo viên: ViettelStudy
Đề ôn tập trắc nghiệm hóa học
Miễn phí
Đề ôn tập trắc nghiệm hóa học
(2 đánh giá)
15 phút 2 lượt thi Hóa học
Giáo viên: Nguyễn Quốc Duy
Đề kiểm tra môn Toán lớp 12
Miễn phí
Đề kiểm tra môn Toán lớp 12
(1 đánh giá)
10 phút 71 lượt thi Toán học
Giáo viên: ViettelStudy
Đề thi môn Toán Lớp 5
Miễn phí
Đề thi môn Toán Lớp 5
(0 đánh giá)
10 phút 9 lượt thi Toán học
Giáo viên: ViettelStudy
Đề thi môn Toán lớp 6
Miễn phí
Đề thi môn Toán lớp 6
(0 đánh giá)
10 phút 13 lượt thi Toán học
Giáo viên: ViettelStudy
Đề thi môn Toán Lớp 7
Miễn phí
Đề thi môn Toán Lớp 7
(0 đánh giá)
10 phút 11 lượt thi Toán học
Giáo viên: ViettelStudy
Tài liệu
Tài liệu của tôi
Miễn phí
Tài liệu của tôi
(0 đánh giá)
0 lượt đọc
Giáo viên: Giáo viên demo 1
Khóa học: KH 7.12
Tài liệu của tôi
Miễn phí
Tài liệu của tôi
(0 đánh giá)
5 lượt đọc
Giáo viên: Giáo viên demo 4
Khóa học: Kh test tùy chỉnh
Tài liệu của tôi
Miễn phí
Tài liệu của tôi
(0 đánh giá)
0 lượt đọc
Giáo viên: Giáo viên demo 1
Khóa học: STG - DEMO KY
Đơn vị Xem thêm
Nhóm trẻ Huyền Giang
Nhóm trẻ Huyền Giang
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Nhóm trẻ Thu Toàn
Nhóm trẻ Thu Toàn
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Nhóm trẻ Happy Hand
Nhóm trẻ Happy Hand
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Trường Mầm non Măng Non
Trường Mầm non Măng Non
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Nhóm trẻ gia đình Họa My
Nhóm trẻ gia đình Họa My
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ
Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Lớp Mầm non TT Baby Star
Lớp Mầm non TT Baby Star
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Lớp Mầm non TT Thỏ Ngọc
Lớp Mầm non TT Thỏ Ngọc
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Giáo viên
Học sinh demo 1
Học sinh demo 1
Địa chỉ: Ba Đình Hà Nội
Email: hsdemo1@viettel.vn
Trường: Trường Tiểu học thành phố demo
Giáo viên demo 1
Giáo viên demo 1
Email: gvdemo1@viettel.vn
Trường: Trường Tiểu học thành phố demo
Giáo viên demo 3
Giáo viên demo 3
Email: gvdemo3@viettel.vn
Trường: Trung tâm GDTX demo
Hỏi đáp Xem thêm
Gửi câu hỏi mới
Khóa học tiêu biểu